fbpx

Klun

Configurator

Konfigurator KLUN

V okviru javnega poziva JPTT2020-COVID-19 smo prejeli subvencijo za aktivnost “Izdelava digitalnih orodij za konfiguracijo rešitve izbranih izdelkov s strani potencialnega kupca (kot npr. oprema prostora, sestava naprave) v vsaj enem tujem jeziku, vključno s prevajanjem”. 

Opis operacije: Namen operacije je izdelava konfiguratorja za sedežne garniture Cameleon, prilagojenega za tuje trge. Višina subvencije: 9.999,00 EUR. Cilj operacije je odprtje digitalnega prodajnega kanala za sedežne garniture Cameleon na tujih trgih. Rezultat operacije je konfigurator, objavljen na naši spletni strani v angleškem jeziku in s tem digitaliziran prodajni kanal. 

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem pozivu za sofinanciranje digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih.