Klun

  1. Domov
  2. /
  3. Ergonomija

Ergonomija

ergonomsko ureditvijo delovnega mesta skušamo delo
čim bolj prilagoditi človekovim fizičnim in psihičnim lastnostim,
ter zmanjšati oziroma preprečiti morebitne škodljive učinke na zdravje…

 Oblikovanje ergonomskega delovnega mesta oziroma
okolja zajema človeške navade in na ta način pogosto naredi
človekovo delo bolj produktivno, učinkovito, varno in zanesljivo…

 Absentizem (odsotnost z dela) kot posledica neergonomskkih 
delovnih okolij, je večplasten in kompleksen pojav s katerim
se ukvarjajo različne znanstvene discipline. Skupna ugotovitev
posameznih avtorjev odsotnosti z dela je, da je absentizem
izjemno pereč problem, ki pomeni hkrati tudi visok
strošek za vsako podjetje…

… s strokovnim interdisciplinarnim pristopom bomo lahko
naredili mnogo več 
kot sedaj na področju ergonomije 
in tako ohranjali psihofizično zdravje zaposlenih …